Til forsiden

Aarhuskolonien

Årsberetninger

2021

Årsberetningen for 2021 findes som pdf-fil: se eller download pdf-fil.

2020

Årsberetningen for 2020 findes som pdf-fil: se eller download pdf-fil.

2018

Årsberetningen for 2018 findes som pdf-fil: se eller download pdf-fil.

2017

Årsberetningen for 2017 findes som pdf-fil: se eller download pdf-fil.

2016

Børnene på Hold 2 er samlet i solen i en af skovens lysninger på koloniens grund. Billedet er i høj kurs hos børnene som et minde at få med hjem. (Sommer 2016).

Sommeren 2016 var, i lighed med sommeren 2015, en kølig sommer.

Der blev afholdt følgende hold med følgende pædagogiske ledelse:

 • Hold 1 – 03.06 – 10.06 – leder: Pernille Due
 • Hold 2 – 13.06 – 24.06 – leder: Rasmus Hermann Rasmussen
 • Hold 3 – 27.06 – 08.07 – leder: Cecilie Frisk Rasmussen
 • Hold 4 – 11.07 – 22.07 – leder: Rasmus Hermann Rasmussen
 • Hold 5 – 25.07 – 05.08 – leder: Anne Mette Light

Sommeren bød på en nye leder: Anne Mette Light.
Pernille Due, Rasmus Hermann Rasmussen, Cecilie Frisk Rasmussen havde været kolonileder før.

Ét af kolonibørnene får lov at vise hvordan én af Fregatten Jyllands kanoner lades og fyres af – under kyndig instruktion af én af museets kustoder. Et eksempel på undervisning af børnene under koloniopholdet. (Sommer 2016).

Alle holdene var bemandede med fem pædagogiske medhjælpere, fordelt på køn efter hvilket køn lederen havde. Dette var et nyt tiltag fra 2015, som blev gentaget i 2016. Det har haft stor pædagogisk effekt, at koloniens pædagogiske personale er øget fra fire pædagogiske medhjælpere til fem. Alle fik tilbud om at deltage på Livredderkursus inden sommerens start.

Sommerens personalegruppe bestod af en del gamle medarbejdere; men også en række nye.

Koloniens husholdning blev ledet af Kathrine Søndergaard, der til hjælp havde to køkkenassistenter og to rengøringsassistenter. Pedelfunktionen blev varetaget af Finn Christensen. Såvel Kathrine Søndergaard som Finn Christensen har været tilknyttet kolonien gennem flere år.

Som noget nyt fik Hold 2 og Hold 3 mulighed for at deltage i en sejlsportsdag på Kaløvig Lystbådehavn. En aarhusiansk fond havde tilbudt kolonien at to hold kunne deltage i denne aktivitet. Begge hold havde stor succes med arrangementet, som for mange af koloniens børn var et helt nyt område.

Børnene kærner deres eget smør på det kulturhistoriske Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup. (Sommer 2016).

Alle hold var på én heldagsudflugt til kulturhistoriske Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup, hvor børnene deltog i forskellige aktiviteter planlagt af skoletjenesten på museet.

Begge udflugter har været særdeles gode oplevelser for koloniens børn. I sommeren 2017 vil udflugten gå til Kalø Slotsruin, for dermed at skabe afveksling for de børn, som måske er med på kolonien i to år.

Hold 1 og Hold 2, der blev afviklet i skoletiden, havde obligatorisk undervisning for alle børnene. Skoven og stranden er, i skoletiden, populære undervisnings lokaliteter. En del børn havde skolearbejde med hjemmefra egen skole.

Alle hold var på to byture til Ebeltoft, hvor Fregatten Jylland, Den Siamesiske Samling og Rådhuset var udflugtsmål. Især Fregatten Jylland med affyring af kanoner er et populært udflugtsmål.

Alle hold blev gennemført uden de store problemer. Børnene nød dagene på kolonien og deltog i de mange aktiviteter på kolonien.

Stemning ved lejrbålet en lys sommeraften. At lave bål og snobrød er altid et hit – og en ny udfordring for mange. (Sommer 2016).

I sommeren 2016 deltog en gruppe flygtningebørn i koloniopholdet. Sprogproblemerne var imidlertid store. Heldigvis kunne det pædagogiske personale benytte sig af de tosprogede kolonibørn, der fungerede som tolke.

Såvel det pædagogiske personale, som køkkenpersonale levede op til de forventninger, der blev stillet dem ved sommerens start.

Aarhuskolonien/Ahl Fonden har igen i 2016 haft en godt samarbejde med Børn og Unge, Aarhus Kommune, Mødrehjælpen, Socialrådgiverne, andre offentlige myndigheder og flygtningeorganisationerne i Aarhus. Som noget nyt kontaktede Aarhuskolonien/Ahl Fonden telefonisk hver enkelte folkeskole i Aarhus ved udsendelse af ansøgningspapirerne. Dette gav nye gode kontakter til skolernes sekretærer. Denne praksis gentages i 2017.

Der arbejdes forsat målrettet på at finde nye kommunikationsveje til de aarhusianske folkeskolelærere.

Børnene samarbejder om at lave sandskulpturer ved stranden. Er det en glad søstjerne? (Sommer 2016).

I foråret 2016 brød koloniens kloaksystem sammen. Et system, der har fungeret siden 1935. Dette gav anledning til ens større fornyelse og retablering plus tilkobling til det offentlige kloaksystem i Ebeltoft. Der blev foretaget de nødvendige ændringer således at kolonien kunne fungere i sommeren 2016. Efter sommeren blev de sidste ændringer foretaget.

Der har været afholdt en arbejdsweekender på kolonien hvor frivillige har arbejdet gratis med forskellige tiltag. Igen i foråret 2017 vil der blive lavet en arbejdsweekend på kolonien.

Istandsættelser og vedligeholdelses opgaver i 2017

På grund af kloakudskiftningen vil der i sommeren 2017 udelukkende blive lavet de mest nødvendige vedligeholdelses opgaver, bl.a. maling af vinduer og udvendige vægge.

 • En udskiftning af børnenes individuelle garderobeskabe står på ønske-listen for 2017.
 • Planerne om udskiftningen af drænene på Ahl er forsat, af Syddjurs kommune, sat i bero. Dette p.g.a. en del klager fra lodsejerne på Ahl. Gennemførelsen af planerne skal gå om.

 

2015

Som noget nyt var alle børnene i sommeren 2015 på udflugt til Herregårdsmuseet Gammel Estrup. (Sommer 2015).

Sommeren 2015 var en grå og kølig sommer med få solskinsdage.

Holdene blev afviklet i følgende perioder og med følgende pædagogiske ledere:
 • Hold 1: den 01.06 – 12.06. Leder: Ulla Lund Jespersen
 • Hold 2: den 15.06 – 26.06. Leder: Pernille Due
 • Hold 3: den 29.06 – 10.07. Leder: Sisse Frisk
 • Hold 4: den 13.07 – 24.07. Leder: Rasmus Hermann Rasmussen
 • Hold 5: den 27.07 – 07.08. Leder: Sasia Hviid Nielsen
Sommeren bød på to nye ledere: Pernille Due og Sisse Frisk.
Ulla Lund Jespersen, Sasia Hviid Nielsen og Rasmus Hermann Rasmussen havde været kolonileder før.

På børnenes udflugt til Herregårdsmuseet Gammel Estrup prøvede børnene at karte uld. (Sommer 2015).

Alle holdene var bemandede med fem pædagogiske medhjælpere, fordelt på køn efter hvilket køn lederen havde. Dette var et nyt tiltag, som viste sig at være særdeles positivt. Flere af de pædagogiske medhjælpere havde været med på kolonien før. Alle fik tilbud om at deltage på Livredderkursus inden sommerens start. 17 medarbejdere tog imod dette tilbud. En del af de gamle medarbejdere havde været med på kurset før sommeren 2014.

Koloniens husholdning blev ledet af Kathrine Søndergaard, der til hjælp havde 2 køkkenassistenter og 2 rengøringsassistenter. Pedelfunktionen blev varetaget af Finn Christensen. Såvel Kathrine Søndergaard og Finn Christensen har været tilknyttet kolonien gennem flere år.

Nye kombinerede bord/bænke blev i år taget i brug, således at børnene kunne opleve at spise frokost i det fri.

Som noget nyt gik holdenes udflugt til Gl. Estrup, hvor børnene deltog i forskellige aktiviteter planlagt af skoletjenesten på Gl. Estrup. Disse udflugter særdeles gode oplevelser for børnene, og det er allerede besluttet at gentage udflugterne til Gl. Estrup i sommeren 2016.

En af de mange ture til stranden med glade børn – nogle bader, andre fanger krabber og andre dyr fra havet. (Sommer 2015).

Hold 1 og 2, der blev afviklet i skoletiden, havde obligatorisk undervisning for alle børnene. I år var et af emnearbejderne at anlægge en mindre køkkenhave ved kolonien. Her var bl.a. græskardyrkningen en stor succes.

Alle hold var på to byture til Ebeltoft, hvor Fregatten Jylland, Den Siamesiske Samling og Rådhuset var udflugtsmål. Ligeledes havde, som tidligere nævnt, alle hold en dagsudflugt til Gl. Estrup.

Børnene har nydt koloniopholdene, og der har ikke været de store problemer med afviklingen af de fem hold. Kolonilederne og personalet har til fulde levet op til de forventninger der er blevet stillet dem.

Aarhuskolonien har igen i 2015 haft en godt samarbejde med Børn og Unge, Mødrehjælpen, Socialrådgiverne, andre offentlige myndigheder og flygtningeorganisationerne i Aarhus.
Der arbejdes målrettet på at finde nye kommunikationsveje til de aarhusianske folkeskolelærere, bl.a. gennem digital ansøgningsskemaer m.v.

I foråret 2015 blev der foretaget en større skov- og kratrydning omkring koloni-bygningen. Dette for bl.a. at sikre at vinterstormen ikke ville vælte store træer ned over kolonibygningen. Der har været afholdt to arbejdsweekender på kolonien hvor frivillige har arbejdet gratis med forskellige tiltag.

Istandsættelser og vedligeholdelsesopgaver

Stafet- og samarbejdslege på koloniens boldbane. (Sommer 2015).

I foråret 2015 viste det sig nødvendigt at udskifte tagene på koloniens leder- og tantehytte. Dette arbejde blev udført inden sommerens koloniophold startede.

Der er i sommeren 2015 udelukkende lavet det mest nødvendige vedligeholdelses opgaver da nye tage på leder- og tantehytte har været en stor økonomisk byrde. En udskiftning af børnenes individuelle garderobeskabe står på ønskelisten for 2016.

Planerne om udskiftningen af drænene på Ahl er af Syddjurs Kommunes sat i bero. Dette p.g.a. en del klager fra lodsejerne på Ahl. Gennemførelsen af planerne skal gå om og er derfor udsat 2-3 år.
Igen i 2015-16 skal der foretages en del malerarbejde på kolonien.
Der er planlagt arbejdsweekender for frivillige på kolonien inden sommeren 2016.

2014

Perioden for feriekoloniopholdene

Feriekoloniopholdene løb fra mandag den 2. juni til fredag den 8. august 2015.

Børnene – og de voksne som skabte rammerne

Selvtilliden vokser til skyerne når man har gennemført den legendariske Ahl March på 16 km. (Sommer 2014)

I sommeren deltog 225 børn fra 3.-6. klassetrin. De var fordelt på fem hold á tolv dage hen over sommeren – der var omtrent lige mange piger og drenge på alle hold.

Til at varetage den pædagogiske omsorg for børnene var der på hver af de fem hold fire pædagogiske medhjælpere, to kvinder og to mænd, samt én pædagogisk leder. Flere af dem gennemgik livredderkursus i foråret for at kunne tilbyde børnene bade- og svømmeaktiviteter ved stranden.
Derudover deltog der instruktører på idrætsaktiviteter og lignende.

Holdene blev afviklet i følgende perioder og med følgende pædagogiske ledere:

Før aftenfesterne bliver der sat hår og koordineret påklædning. (Sommer 2014)

 • Hold 1, den 02.06-13.06: leder Ulla Lund Jespersen
 • Hold 2, den 16.06-27.06: leder Sasia Hviid Nielsen
 • Hold 3, den 30.06-17.07: leder Sasia Hviid Nielsen
 • Hold 4, den 14.07-25.07: leder Katrine Krebs
 • Hold 5, den 28.07-08.08: leder Rasmus H. Rasmussen

Rasmus H. Rasmussen var sommerens nye leder, og Ulla Lund Jespersen og Sasia Hviid Nielsen har været koloniledere før.

Koloniens husholdning blev ledet af Kathrine Søndergaard der til hjælp havde to køkkenassistenter og to rengøringsassistenter.
Pedelfunktionen blev varetaget af Finn Christensen. Såvel Kathrine Søndergaard og Finn Christensen har været tilknyttet kolonien gennem flere år.

Kort beskrivelse af de afholdte aktiviteter

Sommeren var solrig, varm og med meget få regnvejrsdage.
Det gode sommervejr blev brugt udendørs bl.a. ved stranden med aktiviteter som badning, bygning af sandslotte, boldspil, fisketure, skattejagt, heldagsmarcher halvøen rundt med flotte udsigter og velfortjente mad- og saftevandsposter, kreative, udendørskonkurrencer – som udendørs Strategoleg, lagkageløb, friluftsteater og meget mere.
   Hold 1 og 2, der blev afviklet i skoletiden, havde obligatorisk undervisning for alle børnene.
   Alle hold var på gåture til Ebeltoft, hvor Fregatten Jylland og Rådhuset var udflugtsmål. Ligeledes havde alle hold én dagsudflugt til Ree Dyrepark.
   Flere tidligere kolonibørn, nu voksne, besøgte gennem sommeren kolonien. Der blev i forsommeren afholdt Åbent Hus-dag hvor kolonien var åben for gæster.

Når pressen kommer på besøg, flokkes børnene om at fortælle; her DR P4’s journalist Anders Bisgaard fra Giro413.
Hør et sammendrag af udsendelsen. (Sommer 2014)

   Et af sommerens højdepunkter var da DR P4’s radiovært Anders Bisgaard besøgte kolonien den 17. juli for at optage Giro 413. Børnene, kolonilederen og formanden for Foreningen Aarhuskolonien deltog med beretninger om kolonien og sommerens oplevelser. Hør et sammendrag af udsendelsen.
   Fredag den 24. oktober var kolonien medvært sammen med Ebeltoft Museum i en kolonivandring på Ahl. Arrangementet sluttede på Aarhuskolonien hvor der blev hold foredrag om koloniernes start og i særdeleshed om Aarhuskolonien.
   Aarhuskolonien har igen i år haft et godt samarbejde med de aarhusianske skoler, Børn og Unge, andre offentlige myndigheder samt til en række fonde som har støttet kolonidriften.

Resultater og effekter

De 225 børn har

 • fået tolv dages sommerferieoplevelser,
 • fået nye kammerater,
 • fået oplevelser i skov strand og landbrugsområde,
 • kommet styrket tilbage til deres hverdag med større selvtillid,
 • fundet nye sider af sig selv,
 • på samme vis som andre børn kunne fortælle om ferieoplevelser,
 • har for en tid kunnet glemme problemer og fået et psykisk tilskud,
 • samt fået mulighed for at være fysisk aktive, fået gode måltider og haft samvær med voksne der var til stede for dem 24 timer i døgnet.

Istandsættelser og vedligeholdelsesopgaver for koloniens bygninger

Vi har i 2014 udelukkende foretaget de mest nødvendige vedligeholdelsesopgaver på koloniens bygninger.
I foråret 2015 planlægges der udskiftning af tage på personalebygningerne ved kolonien samt en del malerarbejde.

2013

Så er der dømt vandkamp. (Sommer 2012)

Sommeren startede med lockout af lærerne på de aarhusianske skoler. Dette gav problemer med at få ansøgningsskemaer uddelt på skolerne. En tid så det ud som om Hold 1 måtte aflyses. Heldigvis lykkedes det at gennemføre alle hold.

Holdene blev afviklede i følgende perioder og med følgende pædagogiske leder:

 • Hold 1 - 03.06 - 14.06 - leder: Ulla Lund Jespersen
 • Hold 2 - 17.06 - 28.06 - leder: Sasia Hviid Nielsen
 • Hold 3 - 01.07 - 12.07 - leder: Sasia Hviid Nielsen
 • Hold 4 - 15.07 - 26.07 - leder: Mette Mølbach
 • Hold 5 - 29.07 - 09.08 - leder: Katrine Krebs

Sasia Hvid Nielsen var ny leder, og Mette Mølbach takkede af efter en lang årrække som leder med Hold 4.

Alle holdene var bemandede med fire pædagogiske medhjælpere, 2 kvinder og 2 mænd. Flere genansat fra sidste sommer.

Koloniens husholdning blev ledet af Kathrine Søndergaard der til hjælp havde 2 køkkenassistenter og 2 rengøringsassistenter. Pedelfunktionen blev varetaget af Finn Christensen.

Nogle børn sopper i vandkanten, andre fanger krabber. (Sommer 2012)

Sommeren bød på usædvanligt godt vejr, så en stor del af dagene blev brugt ved stranden med aktiviteter som badning, bygning af sandslotte og lignende.

Hold der blev afviklet i skoletiden havde obligatorisk undervisning for alle børnene.

Alle hold var på byture til Ebeltoft hvor Fregatten Jylland og Rådhuset var udflugtsmål. Ligeledes havde alle hold en dagsudflugt til Ree Dyrepark.

Sommeren bød, på trods af opstarten med lærer lockout, ikke på problemer.

Flere "gamle" kolonibørn besøgte gennem sommeren kolonien for at gense kolonien hvor de har holdt ferie.

Ahl Fonden har haft en godt samarbejde med de aarhusianske skoler, Børn og Unge samt til en række fonde der har støttet kolonidriften.

Istandsættelser og nyanskaffelser

I smykkeværkstedet produceres de flotteste ørenringe. (Sommer 2012)

Lørdag 01.06 indviede Fritse Meyer (Fritse og Jens Meyers almennyttige fond af 2011) de nye bade- og toiletrum. Der blev ved samme lejlighed afholdt reception på kolonien. Der er ligeledes lagt nyt køkkengulv og installeret nyt gaskomfur. En donation fra Kvadrat, Ebeltoft gjorde det også muligt at udskifte gardiner på sovesale og spisesal med nye moderne gardiner. Under Hold 1 modtog kolonien nye madrasser til børnene af Fritse og Jens Meyers almennyttige fond af 2011.

Der arbejdes i øjeblikket i det kommende år at skaffe midler til:
 • Udskiftning af tage på personalehytterne
 • Anskaffe nye skabe til børnene
 • Maling af vinduer og døre

2012

Der laves smykker i det grønne. (Sommer 2012)

Der har i sommeren 2012 været udsendt fem hold børn til Aarhuskolonien. Det har betydet, at omkring 250 børn har holdt 12 dages sommerferie på Ahl Fondens feriekoloni på Ahl Strand.
Holdene blev afviklet på følgende datoer med følgende ledere:

 • Hold 1 – 04.06-15.06 – leder: Ulla Lund Jespersen
 • Hold 2 – 18.06-29.06 – leder: Ulla Lund Jespersen
 • Hold 3 – 02.07-13.07 – leder: Mette Mølbach
 • Hold 4 – 16.07-27.07 – leder: Rasmus Jensen
 • Hold 5 – 30.07-10.08 – leder: Katrine Krebs

Alle hold var bemandede med fire pædagogiske medarbejdere, 2 mænd og 2 kvinder. En del af dette personale var ligeledes ansat i de tidligere somre.

Koloniens køkken blev ledet af Katrine Søndergaard, der til hjælp havde 2 køkkenassistenter og 2 rengøringsassistenter. Koloniens pladsmand er Finn Christensen.

På de hold, der blev afviklet i skoletiden, blev der undervist på kolonien, hvor Ahl Skole bød på de elementære fag samt idræt og billedkunst.

Nogle børn træner flittigt linegang på koloniens slack-line, mens andre gynger. (Sommer 2012)

Sommeren startede med godt vejr, der så efterhånden blev mere gråt og regnfyldt. Dette satte dog ingen skår i glæden for koloniens børn. Alle udendørs aktiviteter blev gennemført og ganske få dage måtte holdes indendørs. Et af holdene havde besøg af Cirkus Hjælpeløs.

Der blev 05. juli afholdt ÅBENT HUS på kolonien, for gamle kolonister og andre interesserede. Et pænt antal gæster mødte op og havde en god eftermiddag på kolonien. Arrangementet vil blive gennemført igen i 2013.

Børnene badede, deltog i sportsaktiviteter og i aktiviteter i og omkring kolonien. Der var to byture på hvert hold med besøg på Fregatten Jylland, Det Gamle Rådhus og Den Siamesiske Samling.

På hvert hold var arrangeret en dagsudflugt til Ree Dyrepark. En udflugt som var meget populær blandt børnene.

Sommeren har været problemfri.

Der er tradition for fodboldkamp mellem Aarhuskolonien og den nærliggende Københavnerkolonien. Der kæmpes hårdt om sejren. (Sommer 2012)

Istandsættelser og nyanskaffelser

I efteråret 2012 påbegyndtes et større ombygningsarbejde på kolonien af bade- og toiletforholdene. På samme tid startede en udskiftning af gulvbelægningen i koloniens køkken. I foråret 2013 indsættes nyt komfur og kipsteger. Flere fonde har støttet denne ombygning.

Der påtænkes i de kommende år at skaffe midler til:

 • Udskiftning af tage på personalehytter
 • Maling af vinduer og døre
 • Nyt tagpapbelægning
 • Nye køjesenge/ madrasser til sovesalene
 • M.m.m.

2011

Snobrød og lejrbål er altid et aftenhit. (Sommer 2010)

Aarhuskolonien afholdt i sommeren 2011 koloniophold for fem hold børn. Det har betydet at omkring 250 børn har holdt 12 dages sommerferie på Ahlfondens feriekoloni på Ahl Strand.

 • Hold 1: 06.06-17.06; leder: Mette Mølbach
 • Hold 2: 20.06–01.07; leder: Ulla Lund Jespersen
 • Hold 3: 04.07–15.07; leder: Mette Mølbach
 • Hold 4: 18.07–29.07; leder: Rasmus Jensen
 • Hold 5: 01.08–12.08; leder: Rasmus Jensen/Søren Wintherich

Ud over lederne var alle hold bemandede med fire pædagogiske medarbejdere: 2 mænd og 2 kvinder.

Koloniens køkken blev ledet af Kathrine Søndergaard der til hjælp havde 2 køkkenassistenter og 2 rengøringsassistenter, Sonja Madsen og Lilian Schneider-Christensen.

I sommeren 2010 var alle børnene på udflugt til ruinen af Kalø Slot. Slotsruinen blev også brugt som fængsel. Den mest berømte fange er den svenske stormand Gustav Vasa.

De hold der blev afviklet i skoletiden blev undervist på kolonien af de pædagogiske medarbejdere i de elementære fag samt idræt, naturfag og billedkunst.

Sommeren startede med godt vejr der så efterhånden blev mere gråt og regnfyldt. Dette satte dog ingen skår i glæden for koloniens børn. Alle udendørsaktiviteter blev gennemført og ganske få dage måtte holdes indendørs.
Børnene badede, deltog i sportsaktiviteter og i aktiviteter i og omkring kolonien. Hvert hold var på flere udflugter: bytur til Ebeltoft, Fregatten Jylland, Kalø Slotsruin og på den lange vandretur med poster, Ahlmarch.

Der blev 12. juli afholdt Åbent Hus på kolonien for gamle kolonister og andre interesserede. Et pænt antal gæster mødte og havde en god eftermiddag på kolonien. Arrangementet vil blive gennemført igen i 2012.
Derudover havde kolonien besøg af Fritse og Jens Meyers almene fond af 2011 og af repræsentanter for Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Sommeren forløb problemfri.

Istandsættelser og nyanskaffelser

Børnene på vej mod land igen ad den smalle tange efter at have spist frokost og løst en række informative historiske gåder ved ruinen af Kalø Slot. (Sommer 2010)

I foråret 2011 udskiftedes kolonien oliefyr med en varmepumpe. Få uger før sommer start blev koloniens opvaskemaskine stjålet ved et indbrud. Dette medførte indkøb af ny opvaskemaskine – desværre en uventet udgift som var svær at dække ind via de midler Ahlfonden har til rådighed. Der blev i efteråret 2011 taget skridt til en større ombygning af koloniens toilet- og badeforhold. Går alt efter planen forventes ombygningen tilendebragt i efteråret 2012. Flere fonde har været med til at støtte ombygningen.

I de kommende år vil Ahlfonden forsøge at skaffe midler til:
 • Nyt komfur og ny køkkengulvsbelægning
 • Maling af vinduer og døre
 • Nyt tagpapbelægning
 • Nye køjesenge til sovesalene
 • M.m.m.

2010

I sommeren 2010 har der været udsendt 240 børn til Aarhuskolonien fordelt på fem hold. Hvert ophold var på 12 dage.

 • Hold 1 (31.05-11.06) og hold 2 (14.06-25.06) blev ledet af lærer, Ulla Lund Jespersen, der på hver hold havde fire pædagogiske medarbejdere.
 • Hold 3 (28.06-07.07) blev ledet af lærer Mette Mølbach og fire pædagogiske medarbejdere.
 • Hold 4 (12.07-23.07) og hold 5 (26.07-06.08) blev ledet af lærer Martin Haaning, der ligeledes havde fire pædagogiske medhjælpere.

Får vi aftensmanden hevet i land? (Sommer 2010)

Køkkenet blev ledet af Katrine Søndergaard, der til hjælp havde to køkkenassistenter og to rengørings assistenter.

Hold 1 og 2 blev afviklet inden skolernes sommerferie. Derfor blev koloniens børn dagligt undervist på de enkelte hold.

Sommeren er forløbet uden problemer. Vejret har været godt og derved er en del aktiviteter foregået i skoven og ved stranden.
Alle hold har været på bytur til Ebeltoft hvor Fregatten Jylland har været besøgt. Ligeledes har alle hold været på en éndags udflugt til Kalø Slotsruin.

Gennem sommeren har aktiviteterne for børnene blandt andet været:

De tålmodige børn får bid..... (Sommer 2010)

 • Sportsdage
 • Boldspilarrangementer
 • Teaterforestillinger
 • Badeture
 • Forskellige hobby- og idrætsaktiviteter
 • Diskoteker
 • Ahlmesterskaber i forskellige spil
 • Bålaftener
 • Fælleslege i skoven og ved stranden
 • Orienteringsløb - blandt andet: Lagkageløb
 • Fisketure
 • og meget mere....
 • Se et eksempel på et typisk program for et koloniophold.

 

Koloniens 75 års jubilæum blev markeret ved to arrangementer:

 • 22. juni 2010: Åbent hus for lokale og naboer
 • 30. juli 2010: Jubilæumsreception med indbudte gæster.

 

Istandsættelser og nyanskaffelser

Udklædte børn på Aarhuskolonien – der er lang tradition for at børnene spiller teater. Kolonien har sit eget udendørs teater og en stor samling udklædningstøj.

Følgende istandsættelser og nyanskaffelser har største prioritet og bør sættes i gang så snart økonomien rækker:

 • Etablering af ny tagpapbelægning
 • Renovering og maling af samtlige facader
 • Renovering af vinduer og døre, incl. Ind- og udvendig maling
 • Asfaltering af gårdsplads
 • Nyt komfur
 • Ny opvaskemaskine
 • Nyt fyr
 • Ny elinstallation
 • Ombygning og modernisering af toiletter og baderum
 • Etablering af bad og toiletter til personalet
 • Pige- og drengesovesalene, nye køjer inkl. tilbehør
 • m.m.
 
Opdateret den 29.12.2015