Til forsiden

Aarhuskolonien


Din støtte

Børnene fanger krabber, småfisk og andet liv i strandkanten: Hvad mon det er for én?. (Sommer 2012)

Aarhuskolonien arbejder målrettet på at sikre økonomi til at kunne tilbyde gratis sommerferieophold på Aarhuskolonien for aarhusianske børn som har behov herfor.

Hvert år må vi desværre afvise mange børn med velbegrundede ansøgninger om ferieophold. Derfor er støtte hertil altid velkommen, stor som lille. Uden økonomisk støtte fra diverse fonde, privatpersoner og Aarhus Kommune ville det ikke være muligt at drive kolonien.

Stor frivillig, ulønnet arbejdsindsats

Det personale, som er på kolonien om sommeren mens børnene er der, er ansat og lønnet.

Men det meste af det øvrige arbejde året rundt med at drive kolonien foretages af en række personer som med hver deres kompetencer yder en stor og ulønnet indsats:

  • det drejer sig fx om alle de administrative opgaver – dels al økonomi og regnskab, dels sagsbehandling med myndigheder og andre, dels visitering af de mange hundrede ansøgninger om ferieophold – herunder den deraf følgende dialog med børnenes forældre og sociale myndigheder – dels ansættelse af sommerens personale som bestyrelsen udvælger med stor omhu.
  • dertil kommer al advokatarbejde, bygherreopgaver, kommunikationsopgaver (tre websites m.v.), fundraising, en række tilsyn og fysisk vedligehold af selve kolonibygningerne og deres inventar – ikke mindst i køkken og baderum, de tilhørende grønne arealer og børnenes legeredskaber.
  • desuden arbejder bestyrelserne for både Ahl Fonden og Foreningen Aarhuskolonien ulønnet.

De smukke, fredede kolonibygninger kræver sit...

En ekstra økonomisk udfordring skyldes vedligehold af de smukke kolonibygninger som er tegnet af stadsartitekt Frederik Marius Draiby – se fx foto nederst.
Skov- og Naturstyrelsen har erklæret bygningerne for særdeles bevaringsværdige. Bygningerne – som er af træ – er nemlig et markant eksempel på en feriekoloni fra 1930erne. Skov- og Naturstyrelsens skriver i sin publikation, kulturarvsatlaset 'Bevaringsværdier i byer og bygninger 1999' (citat):

"Feriekolonien Aarhuskolonien, Egernstien 2C, Ahl, er opført i 1935. Bebyggelsen er et velpropotioneret og tidstypisk kompleks i form af en trefløjet, sortmalet træbygning med hvidmalede vinduer og tag med tagpap. Den sort-hvide farveholdning er enkel og ydmyg og giver huset en uprætentiøs karakter af sommerstemning med respekt for den omgivende natur."

Så det siger sig selv at der er store vedligeholdelsesudgifter ved at bevare bygningen funktionsdygtig og velholdt.

Alle former for donationer modtages med kyshånd

Aarhus Kolonien modtager derfor gerne donationer, gaver og lignende. Alle donationer, store som små, er af betydning for fondens arbejde for børnene. Du kan også testamentere til kolonien.

Ligeledes er frivilligt atbejde velkommen: Hvis du vil give en hånd med, så kontakt bestyrelsesformand, Henning Lindberg.

Donationer fra fonde

En ordentlig krabbe er fanget. (Sommer 2012)

Hvis en fond ønsker at støtte Aarhuskolonien, så tag venligst kontakt til bestyrelsens formand eller kasser.
Vi vil gerne kreditere fondens donation ved efterfølgende at liste fondens navn på websiden 'Disse har støttet kolonien' – med mindre fonden frabeder sig det.

Firmasponsorater

Hvis et firma ønsker at støtte Aarhuskolonien, så tag venligst kontakt til bestyrelsens formand eller kasser.
Vi vil gerne kreditere et sådant sponsorat med at liste firmaets navn på websiden 'Disse har støttet kolonien' – med mindre firmaet frabeder sig det.

Donationer fra private

Hvis du som privatperson eller som virksomhed vil støtte, kan du indbetale din donation på Ahl Fondens konto i Sydbank på reg.nr.-kontonr: 7110-1647148.
Anfør gerne ordet 'Donation' i kommentarfeltet og anfør dit navn og e-mailadresse hvis du vil modtage et nyhedsbrev med update om hvordan årets koloniophold er forløbet, hvor mange børn der modtog ferieophold m.m.

Hvis du ønsker at øremærke din donation, så den

  • rettes direkte til aktiviteter for børnene i den kommende sommer – fx indkøb af sportsredskaber, legetøj, entré og transport til udflugter eller andre tiltag til fordel for koloniens børn, så anfør: 'Donation: Børneaktiviteter' i kommentarfeltet,
  • rettes direkte til de bevaringsværdige kolonibygninger, så anfør: 'Donation: Bygninger' i kommentarfeltet,
  • rettes direkte til andre end de nævnte formål, så anfør : 'Donation: Andet' i kommentarfeltet eller kontakt Ahl Fondens formand eller kasserer,
  • dækker udgiften til at vi kan tilbyde netop ét barn ét ferieophold på Aarhuskolonien den kommende sommer, så indbetal 3.500 kr. (udgiften pr. barn i 2013) og så anfør: 'Donation: ét ferieophold' i kommentarfeltet.

Lad Aarhuskolonien arve dig

Skriv Aarhuskolonien ind i dit testamente og vær med til at sikre at vi fremover kan tilbyde børn fra Aarhus sommerferieophold i gode omgivelser. For at få indflydelse på hvordan din arv engang skal fordeles, er du nødt til at oprette testamente. Ellers er det arveloven som afgør hvordan der arves.


 
Opdateret den 10.01.2015