Til forsiden

Aarhuskolonien

Koloniens bestyrelser

Bag Aarhuskolonien står både Foreningen Aarhuskolonien og Ahl Fonden.
Foreningen Aarhuskolonien varetager driften af kolonien – fx ansættelse af personale, vedligehold af bygninger og udstikker de overordnede retningslinjer – mens den selvejende Ahl Fondens rolle er at donere penge til Foreningen Aarhuskolonien til driften af kolonien. Alle de penge som Foreningen Aarhuskolonien og Ahl Fonden modtager og donerer går ubeskåret til at drive feriekolonien.

Medlemmerne af bestyrelsen for Foreningen Aarhuskolonien og for bestyrelsen Ahl Fonden er p.t. den samme. Hvervet er ulønnet.

De to bestyrelser består af ni medlemmer, heraf har flere baggrund i undervisnings­sammenhænge. Aarhus Kommune og Århus Lærerforening har hver ret til at udpege ét medlem. Bestyrelserne udpeger de resterende medlemmer.

Fra den 26. april 2014 består de to bestyrelser af:

  • Formand: Henning Lindberg, afdelingsleder, Den Gamle By
  • Næstformand: Michael Ditlev, projektleder
  • Kasserer: Poul Thorup, lærer
  • Sekretær: Hanne Schouby, lærer
  • Aarhus Kommunes repræsentant: kommuneassistent Jørgen Mørck
  • Århus Lærerforenings repræsentant: Dorthe Ryom Fisker
  • Mette Mølbach, pædagogisk leder på Stilling Skole
  • Torben Høholt Jensen, advokat, møderet for Højesteret, advokaterne.com, Aarhus
  • Jens Dybkjær Holbech, chefkonsulent, Aarhus Universitet.
Navne på tidligere bestyrelsesmedlemmer ses under siden 'Koloniens historie'.

 

 
Opdateret den 10.01.2015